هوک جرثقیل

قلاب جرثقیل سقفی(هوک جرثقیل)

  • وظیفه ی حمل و برداشتن بار
  • نام دیگر آن در صنعت هوک جرثقیل می باشد  
  • دارای گروه کاری متناسب با RSN   

قلاب و اجزای متصل آن در جرثقیل های سقفی و صنعتی از اهمیت بسزایی برخوردار است . از این قطعه که به آن در زبان انگلیسی HOOK ( هوک ) نیز می گویند به عنوان وسیله ای برای حمل و بلندکردن بار در تمامی حرکت های جرثقیل استفاده می شود. قلاب ها دارای شیطانک می باشند. شیطانک نقش ضامن هوک را ایفا می کند. در صورت عدم استفاده از شیطانک قلاب جرثقیل سقفی، امکان خارج شدن بار از داخل قلاب وجود دارد. بنابراین توصیه می شود حتما از این وسیله برای حفظ ایمنی استفاده شود.

هوک جرثقیل

عوامل انتخاب قلاب هوک جرثقیل مناسب:

1-همانطور که در بالا اشاره شد گروه کاری و RSN هوک برای تعیین قلاب بسیار هائز اهمیت می باشد.

2- ریوینگ قلاب : که به آن فال نیز می گویند وبدین معناست که وقتی می گوییم قلاب دو فال است یعنی قلاب دو به یک است. فال قلاب می تواند 1 ، 2 ، 4 ، 6 و 8 باشد.

3- جنس قلاب

4-قطر قرقره و سیم بکسل : قطرهای متداول سیم بکسل مغز فولادی معمولی از قطر 8 تا 18 میلی متر و قطر های قرقره از 200 تا 440 میلی متر بسته به نوع قلاب  در بازار موجود می باشد.

انواع قلاب جرثقیل ار نظر ساختار و وزن کاری :

قلاب جرثقیل تک قرقره

ظرفیت کاری: از 2 تن تا 32 تن

قلاب:تک یا رامشورن، فورج شده و عملیات حرارتی و کاملاً ماشینکاری شده به همراه مهره و ضربدر.

حداکثر اندازه: 8 ac  به DIN15400

درجه مواد: کربن (P) یا آلیاژ (T)

 لمینت سرد یا پلاستیک فنی، حداکثر اندازه 450 میلی متر (قطر داخلی) قرقره: 1 (2 سقوط).

یاتاقان: مجموعه قلاب دور محوری + نوارهای دور غلتکی/ توپی

محافظت از پوشش: به طور کامل در داخل و خارج رنگ شده است

گواهی: EN10204-2.1

قلاب جرثقیل جفت قرقره

ظرفیت کاری از 4 تن تا 64 تن

قلاب: تک یا رامشورن، فورج شده و عملیات حرارتی کاملاً ماشینکاری شده با مهره و ضربدر
حداکثر اندازه: 16 acc به DIN15400

درجه مواد: کربن (P) یا آلیاژ (T)

قرقره: 2 (4 سقوط)  لمینت سرد یا پلاستیک فنی، حداکثر اندازه 450 میلی متر (قطر داخلی)

یاتاقان: مجموعه قلاب دور محوری + نوارهای دور غلتکی/ توپی.

محافظت از پوشش: به طور کامل در داخل و خارج رنگ شده است.

گواهی: EN10204-2 

قلاب جرثقیل سه قرقره

ظرفیت کاری: از 20 تن تا 80 تن

قلاب:تک یا رامشورن، فورج شده و عملیات حرارتی کاملاً ماشینکاری شده با مهره و ضربدر

حداکثر اندازه:  20 acc  به DIN15400

درجه مواد: کربن (P) یا آلیاژ (T)

قرقره: 3 (6 سقوط)، لمینت سرد یا پلاستیک فنی، حداکثر اندازه 450 میلی متر (قطر داخلی)

یاتاقان: مجموعه قلاب دور محوری + نوارهای دور غلتکی/ توپی

محافظت از پوشش: به طور کامل در داخل و خارج رنگ شده است.

گواهی: EN10204-2.1

قلاب جرثقیل چهار قرقره

ظرفیت کاری از 50 تن تا 300 تن

قلاب:تک یا رامشورن، فورج شده و عملیات حرارتی کاملاً ماشینکاری شده با مهره و ضربدر

حداکثر اندازه:  25 acc به DIN15400

درجه مواد: درجه مواد: کربن (P) یا آلیاژ (T)
قرقره: 4 (8 سقوط)، لمینت سرد یا پلاستیک فنی، حداکثر اندازه 450 میلی متر (قطر داخلی)

یاتاقان: مجموعه قلاب دور محوری + نوارهای دور غلتکی/ توپی

محافظت از پوشش: به طور کامل در داخل و خارج رنگ شده است
گواهی: EN10204-2.1

قلاب جرثقیل شش قرقره

ظرفیت کاری: از 50 تن تا 300 تن
قلاب: تک یا رامشورن، فورج شده و عملیات حرارتی کاملاً ماشینکاری شده با مهره و ضربدر

حداکثر اندازه:  63 acc به DIN15400

درجه مواد: کربن (P) یا آلیاژ (T)
قرقره : 6 (12 سقوط). لمینت سرد، جوش داده شده یا جامد، غلاف های بیشتر در صورت درخواست

یاتاقان: محوری برای مونتاژ قلاب + غلتک / توپ برای قرقره ها

محافظت از پوشش: به طور کامل در داخل و خارج رنگ شده است

گواهی: EN10204-2.1