جرثقیل سقفی 6/3 تن

هویست (hoist) 6/3 تن شرکت آوا صنعت وزین

هویست به بالابر عمودی که بر روی یک کالسکه چهارچرخ یا بیشتر نصب شده است اطلاق می شود.

درصورتی که حاوی بالابر (حرکت بالا و پایین ) و حرکت کالسکه ای (حرکت چپ و راست) باشد و بر روی تیر و یا پل ثابت قرار گیرد مجموعه بالابر هویست گویند.

هویست هایی که روی جرثقیل های سقفی که در انواع کارخانه جات فولاد سازی و فولاد ریزی ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، معادن ، نیرو گاه ها و غیره نصب می شوند و  به دو شاخه Normal Headroom و Low Headroom   تقسیم می شوند که در قسمت N-H ارتفاع بالابری به علت طراحی تجهیزات بالابری در زیر پل جرثقیل ، معمولا ارتفاع بالابری کمتر از L-H می باشد زیرا تجهیزات جرثقیل تک پل L-H در کنار یا مجاورت پل طراحی و ساخته می شوند و از این رو میدان بالابری به علت عدم وجود موانع تقریباً تا زیر پل جرثقیل می باشد.

هویست 6.3تن